top of page

Gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

Dagmar Prins

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan (artikel 15 AVG),

  • Correctie van onjuiste persoonsgegevens (Artikel 16 AVG),

  • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens (Artikel 17 AVG),

  • Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen (artikel 18 AVG),

  • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons (artikel 21 AVG) en

  • Overdraagbaarheid van gegevens als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten (artikel 20 AVG).

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

U kunt te allen tijde contact opnemen met een toezichthoudende autoriteit met een klacht, b.v. B. aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de deelstaat van uw woonplaats of aan de autoriteit die verantwoordelijk is voor ons als verantwoordelijke instantie.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-publieke gebied) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Verzamelen van algemene informatie bij een bezoek aan onze website

Type en doel van de verwerking:

Als u onze website bezoekt, dus als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, uw IP-adres en dergelijke.

Ze worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zorgen voor een probleemloze verbinding met de website,

  • zorgen voor een vlot gebruik van onze website,

  • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit ook

  • om onze website te optimaliseren.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Dergelijke informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd, indien nodig anoniem, om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Wettelijke basis en gerechtvaardigd belang:

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen technische dienstverleners zijn die optreden als verwerkers voor de werking en het onderhoud van onze website.

Doorgifte naar derde land:

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derde landen:

nee

Opslagduur:

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. Dit is over het algemeen het geval voor de gegevens die worden gebruikt om de website ter beschikking te stellen wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van de bovengenoemde persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder het IP-adres kan de service en functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd. Daarnaast is het mogelijk dat individuele services niet beschikbaar zijn of beperkt zijn. Om deze reden is een bezwaar uitgesloten.

Contact Formulier

Type en doel van de verwerking:

De door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen ten behoeve van individuele communicatie met u. Hiervoor moet u een geldig e-mailadres en uw naam opgeven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel.

Legale basis:

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Door middel van het contactformulier willen we het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen.

Als u contact met ons opneemt om een offerte aan te vragen, worden de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren (artikel 6, lid 1, onder b), AVG).

Ontvanger:

Ontvangers van de gegevens kunnen verwerkers zijn.

Doorgifte naar derde land:

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derde landen:

nee

Opslagduur:

Gegevens worden uiterlijk 6 maanden na afhandeling van het verzoek verwijderd.

Als er een contractuele relatie bestaat, zijn wij onderworpen aan de wettelijke bewaartermijnen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel en wissen wij uw gegevens na het verstrijken van deze termijnen.

Voorziening voorgeschreven of vereist:

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig. We kunnen uw verzoek echter alleen in behandeling nemen als u ons uw naam, e-mailadres en de reden van het verzoek verstrekt.

Gebruik van Google Analytics

Als u uw toestemming hebt gegeven, wordt op deze website Google Analytics gebruikt, een webanalyse-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/de.html en op https://policies.google.com/?hl=de.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan het einde van de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

Intrekking van toestemming:

U kunt zich afmelden voor tracking door Google Analytics op onze website door  te typenklik op deze link. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Dit voorkomt toekomstige detectie door Google Analytics voor deze website en voor deze browser zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Browser-add-on om Google Analytics uit te schakelen.

Gebruik van Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google"). Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.
Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy. Daar kunt u ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier: https://www.dataliberation.org

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt geopend. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

Als u niet aan uw profiel bij Google wilt worden toegewezen, moet u zich bij Google afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op behoeften afgestemde vormgeving van haar websites. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Intrekking van toestemming:

De provider biedt momenteel geen mogelijkheid voor een eenvoudige opt-out of blokkering van de gegevensoverdracht. Als u wilt voorkomen dat uw activiteiten op onze website worden gevolgd, trekt u uw toestemming voor de overeenkomstige cookiecategorie of alle technisch onnodige cookies en gegevensoverdrachten in de cookie-toestemmingstool in. In dit geval is het echter mogelijk dat u onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG

Individueel recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG (gegevensverwerking op basis van een balans van belangen); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Ontvanger van een bezwaarschrift

Dagmar Prins

In de Sionvallei 3

50678 Keulen

Wijziging in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

dr Klaus Kuenen

In de Sion-vallei 3-5

50678 Keulen

 

 

De gegevensbeschermingsverklaring is tot stand gekomen met behulp van activeMind AG (versie #2020-09-30).

Versie 14-02-2022

bottom of page